Jakie zmiany w prawie związanym z użytkowaniem nieruchomości?

Zmiany w przepisach prawnych zawsze wywołują spore dyskusje. Zwłaszcza osoby, które z racji powierzonych im w pracy obowiązków muszą znać odpowiednie regulacje prawne starają się jak najlepiej przyswoić nową wiedzę i przede wszystkim nauczyć się stosować nowe przepisy.

Continue reading „Jakie zmiany w prawie związanym z użytkowaniem nieruchomości?”

Kto może udzielić nam porad prawnych z kodeksu pracy?

Znajomość Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy jest kluczowa dla wszystkich pracowników oraz pracodawców. Oczywiście nie jest nam niezbędna szczegółowa znajomość wszystkich zawartych w wyżej wymienionym Kodeksie.

Continue reading „Kto może udzielić nam porad prawnych z kodeksu pracy?”

Jakie zmiany zostały wprowadzone do kodeksu pracy?

Przepisy prawa zmieniają się nieustannie. Każdego roku wprowadzane są aktualizacje we wszelkich źródłach prawa. Rok 2019 obfitował również w nowości w przepisach prawa.

W bieżącym roku liczne zmiany zostały wprowadzone do kodeksu pracy. W związku z tym szkolenie prawo pracy 2020, kodeks pracy szkolenia, wynagrodzenie pracowników szkolenie z początkiem 2020 roku zapewne będą cieszyć się ogromnym zainteresowaniem.

Continue reading „Jakie zmiany zostały wprowadzone do kodeksu pracy?”